Followers

Sunday, 29 January 2012

MUTIARA LIMA

♥☆˚◦MUTIARA LIMA◦˚☆ ♥

※ Orang yang memandang rendah Lima Manusia ia merugi akan Lima hal:
...
① Memandang rendah Ulama,
Rugi tentang Agama
② Memandang rendah Penguasa,
Rugi tentang Dunia
③ Memandang rendah Tetangga,
Rugi akan Bantuannya
④ Memandang rendah Saudara,
Rugi akan Darmanya
⑤ Memandang rendah Keluarga,
Rugi akan Keharmonisannya

※ Orang yang Mencinta Lima hal mereka akan melupakan Lima hal:

① Cinta Dunia,
lupa Alam Baka
② Cinta Tanah Subur,
Lupa Alam Kubur
③ Cinta Harta Benda,
Lupa Hisab Amalnya
④ Cinta Anak Istri,
Lupa Bidadari Syurga
⑤ Cinta Diri Sendiri,
Lupa pada Ilahi

※ ALLAH berikan Lima upaya dan disediakan~Nya imbalan Lima hal:

① ALLAH ajari Insan Bersyukur, dan
Dia berikan tambahan Makmur
② ALLAH ajari Insan berdo' a, dan
Dia jamin akan Ijabahnya
③ ALLAH ajari Insan Bertobat, dan
Dia jamin Diterima Tobatnya
④ ALLAH ajari Insan Istighfar, dan
Dia sediakan Pengampunannya
⑤ ALLAH ajari Insan Berderma, dan
Dia bersedia Membalas Dermanya

※ Abu Bakar Radhiyallah ' Anhu berkata Ada Lima Kegelapan dan Lima Penerangnya:

① Kegelapan Pertama cinta Harta,
Penerangnya dengan Bertaqwa
② Kegelapan kedua laku Maksiat,
Penerangnya dengan Bertobat
③ Kegelapan ketiga di Alam Kubur,
Penerangnya dengan Berdzikir
④ Kegelapan keempat Alam Akhirat,
Penerangnya dengan Berta ' at
⑤ Kegelapan kelima Jembatan Shirath,
Penerangnya dengan I'tiqad

※ Umar Radhiyallah ' Anhu berkata Ada Lima golongan penghuni Syurga:

① Orang fakir,
yang menanggung hidup Keluarga
② Istri,
yang disayang oleh Suaminya
③ Anak,
yang Diridhai kedua Orangtuanya
④ Calon Istri,
yang Mendermakan mahar kepada Suaminya, dan
⑤ Orang Mukmin,
yang selalu bertobat pada Tuhannya

※ Utsman Radhiyallah ' Anhu berkata Tanda~tanda orang Bertaqwa adalah:

① Suka berteman,
dengan Insan Beriman,
② Mampu mengendalikan,
Farji dan Lisan
③ Memandang Kesukseksan,
Sebagai suatu Coba ' an
④ Memandang Coba ' an,
Sebagai sebuah keberuntungn
⑤ Dan Mampu menjaga diri,
dari berlebih~lebihan

※ Ali Radhiyallah ' Anhu berkata Seluruh manusia akan menjadi saleh jika saja tak ada lima masalah:

① Tak ada kerela ' an,
atas Kebodohan
② Tak ada Keserakahan,
atas Kekayaan
③ Tak ada rasa Bakhil,
atas Hartawan
④ Tak ada sifat Riya’,
bagi Insan Beriman, dan
⑤ Tak ada Ilmuwan,
yang Mendewakan karya Pemikiran

Semoga Bermanfa ' at .. InsyaALLAH
oleh: Dewi Erna Azzahra

No comments:

Post a Comment