Followers

Friday, 3 June 2011

JADIKAN AL-QUR'AN SEBAGAI PEDOMAN DALAM KEHIDUPAN

Zubair IbnuAwwam As-Sabah

oleh Zubair IbnuAwwam As-Sabah pada pada 03hb Jun 2011 pukul 12.27 pagi

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABAROKATUH,

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Sahabatku sekalian yang kukasihi karenaNya,
Banyak orang yang tidak beriman kepada Al-Qur’an sekalipun mereka mengaku sebagai orang yang beriman. Mereka menghabiskan hidup mereka dengan berpegang pada khayalan, dan kehidupan mereka menyalahi Al-Qur’an, bahkan mereka menolak al-Qur’an sebagai pembimbing mereka.

Padahal, hanya Al-Qur’an yang memberikan pengetahuan yang benar dalam masa kehidupan ini kepada setiap orang, dan Al-Qur’an menjelaskan rahasia-rahasia penciptaan Allah dengan penjelasan paling benar dan paling murni,juga dapat membedakan antara yang Haq dan yang Bathil.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al-Quran sebagai roh dengan perintah Kami; engkau tidak pernah mengetahui: Apakah Kitab itu dan tidak juga mengetahui apakah iman itu; akan tetapi Kami jadikan Al-Quran: Cahaya yang menerangi, Kami beri petunjuk dengannya sesiapa yang Kami kehendaki di antara hamba-hamba Kami dan sesungguhnya engkau adalah memberi petunjuk dengan Al-Quran itu ke jalan yang lurus, Iaitu jalan Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ingatlah! Kepada Allah jualah kembali segala urusan." QS 42:52-53

Sahabatku Al-Qur'an adalah sumber rujukan kita
Al-Qur’an adalah sumber istimewa bagi rahasia-rahasia ini, sehingga siapa pun orangnya, betapapun orang itu cerdas dan mahir mengenal huruf,tapi dia tidak akan dapat menemukan rahasia-rahasia kebenaran ini di tempat lain. Dengan demikian, orang-orang yang tidak berpegang pada Al-Qur’an hidupnya dalam keadaan mengkhayal. Di akhirat, mereka akan dilaknat selama-lamanya.

Di dalam hadits Qudsi di mana Rasulullah bersabda yang bermaksud:
“Sesiapa yang sentiasa sibuk dengan Al-Quran dan zikir mengingatiku daripada meminta-minta kepadaku, maka aku akan anugerahkan perkara yang lebih baik daripada aku anugerah kepada mereka yang sentiasa memohon kepadaku itu,dan kelebihan kalam Allah di atas segala kalam yang lain seperti lebihnya Allah di atas makluk-Nya”. Dalam satu hadis lain yang bermaksud: “Apabila seseorang dapat mengkhatamkan bacaan Al-Quran satu kali, 60 ribu malaikat memohon keampunan dari Allah SWT untuknya”.

Sahabatku sekalian yang di Rahmati Allah.
Orang-orang yang tidak mengkaji rahasia-rahasia yang diwahyukan dalam Al-Qur’an hidup dalam keadaan menderita dan berada dalam kesulitan. Ironisnya, mereka tidak pernah mengetahui penyebab penderitaan mereka. Dalam pada itu, orang-orang yang mempelajari rahasia-rahasia dalam Al-Qur’an menjalani kehidupannya dengan mudah dan gembira, karena Al-Qur’an itu jelas, mudah, dan cukup sederhana untuk dipahami oleh setiap orang untuk dijadikan panduan Hidupnya. Dalam Al-Qur’an, Allah menyatakan sebagai berikut:

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :
“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Kami telah menurunkan kepada¬mu cahaya yang terang benderang. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada-Nya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar dari-Nya dan limpahan karunia-Nya, dan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.”
(Q.s. an-Nisa’: 174-75).

Rahasia-rahasia dalam Al-Qur’an merupakan rahmat bagi orang beriman, dan di sisi lain, Al-Qur’an memberikan ancaman bagi orang-orang kafir, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Allah menjelaskan kenyataan ini dalam sebu¬ah ayat sebagai berikut:

Firman Allah Subhanahu wa Taala :
“Dan Kami turunkan dari Al-Qur’an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al-Qur’an itu hanyalah menambah kerugian bagi orang-orang yang zalim.” (Q.s. al-Isra’: 82).

Ketika seseorang membaca ayat-ayat ini, dan perhatiannya tertuju kepada rahasia-rahasia yang terkandung dalam ayat ini, maka yang harus ia lakukan adalah berusaha mengetahui maksud Allah di balik berbagai peristiwa, lalu memikirkan segala sesuatunya berdasarkan Al-Qur’an. Maka, orang-orang pun akan menyadari dengan kesadaran yang mendalam tentang rahasia-rahasia tersebut, sehingga al-Qur’an akan mengendalikan kehidupan mereka dan kehidupan orang lain.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala :
Allah sentiasa menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran yang telah diturunkanNya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmuNya dan malaikat juga turut menjadi saksi dan cukuplah Allah menjadi saksi (An-nisaa.166).

Firman Allah Subhanahu Taala :
Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur'an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? (QS. 41:53)..

Sahabatku yang kukasihi
Kebenaran adalah apa yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. Siapa pun yang membaca Al-Qur’an dengan ikhlas, lalu memikirkan berbagai peristiwa berdasarkan al-Qur’an dan iman, dan mendekatkan diri kepada Allah, ia akan melihat dengan jelas rahasia-rahasia ini. Perbuatan inilah yang akan memberikan pemamahan yang lebih baik bahwa Allah adalah Yang Maha Esa Yang mengendalikan setiap makhluk, hati, dan pikiran, sebagaimana pernyataan Allah dalam sebuah ayat:

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Qur’an itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?” (Q.s. Fush¬shilat: 53).

Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala :
Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah dia dan jangan kamu ikuti jalan-jalan (lainnya) sebab jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Allah berwasiat kepada kamu mudah-mudahan kamu bertaqwa.”
(QS. Al An’am : 153)

♥ ♥ SELAMAT BERAMAL SEMOGA MANFAAT BUAT KITA SEMUA AAMIIN WASSALAM ♥ 

No comments:

Post a Comment